Naar de brugklas!

Nu ben je nog de oudste van de school…

…maar volgend jaar ben je weer de jongste …

Dat is wel even wennen. En het is niet het enige waar je aan moet wennen: nieuwe klasgenoten, huiswerk, vreemde talen, elk uur een andere leraar. Er gaat echt een nieuwe wereld voor je open. Daarom kun jij deze website goed gebruiken!

 Picasso Lyceum  Stedelijk College  Het Atrium
 picasso zoetermeer  het Atrium zoetermeer
Het Picasso Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo.

Het Stedelijk College is een school voor vmbo: alle leerwegen, lwoo en lwt.


video stedelijk

 Het Atrium is een middelbare school voor praktijkonderwijs.