Groep 7

Vanaf het moment dat je een kleuter bent tot het moment eind groep 7 merkte je eigenlijk helemaal niets van de toekomstige stap naar het voortgezet onderwijs. Elk jaar ben je aan het rekenen, maak je taallesjes en luister je naar de mooie geschiedenisverhalen van je meester of juf. Pas aan het einde van groep 7 laat je meester of juf opeens het woord voortgezet onderwijs vallen. Dat is schrikken. Schrikken omdat je nu beseft dat je nog maar een jaar naar de basisschool gaat. Daarna ga ook jij elke dag met een zware rugtas vol met boeken op de fiets, of misschien wel met de bus, naar het voortgezet onderwijs.

Het voorlopig advies eind groep 7

Eind groep 7 kreeg je in een grote envelop een ‘voorlopig advies’ mee naar huis. Op een blad waar al jouw gegevens op staan, stond vermeld wat de school op dat moment het beste advies voor jou vond. Bij datzelfde advies heeft je meester of juf van groep 7 ook geschreven waarom hij dat het beste advies vond. Er wordt niet alleen naar je cijfers voor proefwerken en toetsen gekeken. Er is onder andere ook gekeken naar je inzet, hoe je omgaat met huiswerk, hoe je thuissituatie is (krijg je hulp van je vader of moeder) enz. Al die dingen zijn belangrijk bij het uitbrengen van een advies. Op de meeste scholen bespreken de leerkrachten die je in groep 5 en 6 hebt gehad samen met de directeur, intern begeleider en jouw meester of juf van groep 7 welk advies het beste is. We spreken dan ook wel van ‘schooladvies’. Omdat het een advies is van heel de school, en niet alleen van jouw meester of juf. Vraag maar eens aan je eigen meester of juf hoe dat op jouw school geregeld is.

Hoe voorlopig is dat advies nu eigenlijk?

Precies zoals het bedoeld is. Nog voor de voorjaarsvakantie, als je in groep 8 zit, krijg je het definitieve advies. Tot die tijd kan er nog een hoop gebeuren. Je hebt de kans om je nog meer in te zetten. Wellicht krijg je dan wel een hoger definitief advies. Andersom kan natuurlijk ook. Als je er met de pet naar gaat gooien krijg je wellicht een lager advies. In de meeste gevallen heeft je juf of meester bij het voorlopige advies wel geschreven waar je de komende tijd aan moet werken. Met andere woorden: waar je op moet letten als je in groep 8 zit.

Voorlichting eind groep 7

Voordat het voorlopige advies mee naar huis ging, eind groep 7, werden je ouders uitgenodigd voor een informatieavond bij jou op school. De directeur of een andere leerkracht vertelde toen eigenlijk hetzelfde wat in dit boekje beschreven staat. Wat er precies gaat gebeuren tot het einde van groep 8. Maar ook wat je nu eigenlijk kan met vwo, vmbo enzovoort.