Groep 8

Begin groep 8, het laatste jaar basisschool

De eerste schooldag in groep 8 begon de juf of meester vast met een standaard verhaaltje. Hoeveel kinderen er tegelijk naar de wc mogen. Waar de schriften liggen. Hoeveel spreekbeurten je dat jaar hebt. Waarschijnlijk werd er toen ook gesproken over het voortgezet onderwijs. Want groep 8 is het laatste jaar om de basis te leggen voor de stap naar het voortgezet onderwijs. Je zal, om alvast te wennen, meer huiswerk krijgen. Je moet (nog) meer zelf doen. Kortom, de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Hard werken dus. In je achterhoofd weet je nog wat de meester of juf in groep 7 heeft gezegd waar je op moet letten.

November groep 8

In november krijgen alle kinderen van de openbare basisscholen in Zoetermeer het boekje “Op weg naar de brugklas” uitgereikt. Dat boekje is gemaakt door een paar meesters en juffen van basisscholen maar ook door leerkrachten van het Stedelijk College en het Picasso Lyceum. Dit zijn scholen voor voortgezet onderwijs. Deze website en dat boekje geeft dezelfde informatie.

Uiterlijk februari groep 8

Vóór 1 maart gaat jouw meester of juf van groep 8 weer rond de tafel zitten met de directeur en nog een paar andere leerkrachten. Dat verschilt per school. Vraag maar eens hoe dat op jouw school geregeld is. Tijdens dat overleg gaan ze het hebben over het definitieve advies. Het voorlopige advies wordt nog eens bekeken. Is dat advies op dat moment nog steeds van toepassing? Of heb je misschien nog beter je best gedaan en zit er een hoger advies in? Of had je er helemaal geen zin in en heb je er met de pet naar gegooid? Kortom, wat is op dat moment het juiste advies?

Uiterlijk vrijdag 24 februari groep 8, onderwijskundig rapport met definitief advies

Uiterlijk vrijdag 24 februari krijg je in een gesloten envelop een onderwijskundig rapport mee naar huis. Dat is een wat dikker pakket dan het voorlopige advies in groep 7. Want naast het advies staat hier nog meer informatie in die belangrijk is voor het voortgezet onderwijs om te weten. Bijvoorbeeld toetsen die je op de basisschool gemaakt hebt, je inzet en je houding ten opzichte van huiswerk.

Januari/februari groep 8, het adviesgesprek

Nadat de basisschool het advies heeft uitgebracht worden alle ouders weer uitgenodigd om op school te komen voor het adviesgesprek. Op sommige scholen worden de kinderen zelf ook uitgenodigd. Tijdens dat adviesgesprek vertelt de meester of juf wat meer over het onderwijskundig rapport. Ook kunnen je ouders of jijzelf je mening erover geven.

Hoe definitief is dat advies nu eigenlijk?

Dat advies kan worden aangepast (alleen hoger) naar aanleiding van de Centrale Eindtoets. Met het advies dat je nu in je broekzak hebt ga je op zoek naar een leuke school. Alle scholen in Zoetermeer moeten jou aannemen op basis van het advies. Dat is een afspraak die alle scholen gemaakt hebben. Jouw nieuwe school kan dus nooit zeggen dat je niet wordt toegelaten omdat je bijvoorbeeld je proefwerken slecht hebt gemaakt op de basisschool. Het advies van school is bepalend.