Het Atrium

Het Atrium is een school voor praktijk onderwijs.

Onze school heeft de opdracht om leerlingen voor te bereiden op wonen, werken en recreëren. In onze benadering gaan we uit van de mogelijkheden van elke leerling
in plaats van zijn of haar beperkingen. Onze leerlingen leren het beste in de praktijk. Vandaar dat wij de praktijk boven de theorie stellen. Het ontwikkelingsproces van leerlingen is gericht op Zelfsturing (zelfredzaamheid op basis van een reëel Zelfbeeld en een optimaal Zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden; het 3Z principe.

Onze leerlingen moeten hun denken en doen zo veel mogelijk zelf leren bepalen. Alleen dan kunnen zij verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, voor anderen en hun omgeving.

Voor meer informatie kun je kijken op de website van Het Atrium.