Hoe zit dat met die Centrale Eindtoets?

Op veel scholen in Nederland, ook op de openbare basisscholen in Zoetermeer, wordt in april en mei de Centrale Eindtoets afgenomen. Die toets is voor je eigen ontwikkeling heel belangrijk. De toets laat immers zien of je over voldoende bagage beschikt om het onderwijs te volgen op de school van je keuze. Met de uitslag van de toets kun je nog een aantal maanden heel gericht werken aan je ontwikkeling, waardoor de overstap naar het voortgezet onderwijs nog beter kan worden gemaakt.

De basisschool geeft een schooladvies met behulp van alle gegevens, die in alle jaren, waarin je op deze school hebt gezeten, zijn verzameld. De Centrale Eindtoets laat zien of je inderdaad over de kennis beschikt, die past bij de geadviseerde school. Je hebt dan nog enkele maanden de tijd om aan zwakke onderdelen te werken, waardoor je meer kans zult hebben om het in het voortgezet onderwijs tot een succes te maken. Als de score van de Centrale Eindtoets hoger is dan het advies van de basisschool, gaat de basisschool het advies nog eens goed heroverwegen. De Centrale Eindtoets is dan ook van groot belang!