Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt vier jaar. Het is meer op de praktijk gericht dan de andere opleidingen en een prima basis als je verder wilt naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Binnen het vmbo kun je alle kanten op. In de eerste twee jaar maak je kennis met heel veel verschillende vakken. In de laatste twee jaar kun je kiezen uit vier richtingen, die we sectoren noemen. Tevens volg je een leerweg die bij jou past!

DE THEORETISCHE LEERWEG

In de theoretische leerweg krijg je alleen maar algemeen vormende vakken, zoals onder andere natuur- en scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, Frans en Duits. Als je het leuk vindt om goed in de theorie te duiken, voel je je binnen deze leerweg snel thuis. De theoretische leerweg bereidt je voor op het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs en biedt ook de mogelijkheid om door te stromen naar de vierde klas van het havo.

DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Deze leerweg kies je als je de beroepsgerichte vakken aantrekkelijk vindt, en omdat je weet dat je toch verder wil op het middelbaar beroepsonderwijs. Daar zijn de beroepsgerichte vakken zeer belangrijk. Je leert daar immers voor een beroep. De vier algemene vakken zijn ongeveer even moeilijk als in de theoretische leerweg. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt voor op niveau 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs.

DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Deze leerweg kies je als je graag beroepsgericht wil werken en je wat moeite hebt met de algemeen vormende vakken. Deze leerweg bereidt voor op niveau 1 en 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. En vind je het examen toch echt lastig? Geen nood! Dan volg je het leerwerktraject (lwt): je loopt een groot deel van de lestijd stage bij een bedrijf en sluit het vmbo toch af met een vmbo-diploma! Daarna kun je eventueel verder leren op niveau 2 van het mbo.

Op het Stedelijk College zijn er voor leerlingen die extra hulp nodig hebben speciale klassen: klassen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). In het lwoo krijg je les in kleinere groepen en in een aangepast tempo.

Vmbo en mavo, wat is het verschil?

Vmbo is een verzamelnaam voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is de theoretische leerweg daar een onderdeel van. Deze theoretische leerweg, ook wel vmbo-t genoemd, heette vroeger mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs). Sommige scholen kiezen er voor om de term mavo weer te gebruiken. Hij klinkt nog lekker bekend bij mensen. Maar mavo en de theoretische leerweg zijn dus hetzelfde.